Styrelse och suppleanter

Ordförande

Helena Hagberg

Viceordförande

tf Helena Hagberg

Sekreterare

Magnus Munsgård

Ordinarie ledamot

Zolle Todor

Ordinarie ledamot

Helmut Windszuz

Ansvarig Flässjan

Anders Norestig

Kassör

Roger Nilsson

Klubbmästare

Annette Lövgren

Hamnansvarig

tf Helena Hagberg

Styrelsesuppleant

Jan Sandström

Styrelsesuppleant

P-G Tomberg

Revisor – sammankallande

Marie Edlund Thunberg

Revisor

Tony Gahm

Revisorsuppleant

Helena Hagberg

Projektledare

Tord Ahlbom