Avgifter

Inträdesavgift

Återbetalas ej vid utträde

6 500 kr

Nyckeldeposition

300 kr

Medlemsavgift per år

500 kr

Familjemedlemskap per år

750 kr

Hjullastaren

Sjösättning/upptagning per tillfälle

200 kr

Bortforsling

Vagn/pallningsmaterial per tillfälle

100 kr

Bryggplatser

  • Liten

Bredd 2,5 m

850 kr

  • Mellan

Bredd > 2,5 – 3 m

1 100 kr

  • Stor

Bredd > 3 – 4 m

1 300 kr

  • Extra stor

Bredd > 4 – 10 m

1 700 kr

Vinterplatser

  • Liten

850 kr

  • Mellan

1 100 kr

  • Stor

1 300 kr

  • Extra stor

1 700 kr

Sommarplats på land

År 1

1 000 kr

År 2

2 000 kr

År 3

3 000 kr